Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, người dân sau 1 ngày tiếp nhận

08:01 | 15/10/2021

(HQ Online) - Trả lời phỏng vấn Tạp chí Hải quan, ông Đặng Quyết Tiến, Tổ phó Thường trực Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, khi nhận được kiến nghị của người dân hoặc doanh nghiệp, hoặc vấn đề được chuyển đến từ Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm phân phối, điều chuyển đến đúng các đơn vị chức năng để xử lý, đảm bảo sau đúng 1 ngày sẽ có ý kiến trả lời.

Nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được ghi nhận, giải quyết
Bộ Tài chính thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp
Yêu cầu cơ quan, địa phương lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
ông Đặng Quyết Tiến, Tổ phó Thường trực Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính).
Ông Đặng Quyết Tiến, Tổ phó Thường trực Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính).

Xin ông cho biết chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác này?

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ thành lập Tổ công tác hỗ trợ DN, ngày 6/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1951/QĐ-BTC về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính để tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Tổ công tác). Tổ công tác có 13 thành viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng, Cục trưởng Cục Tài chính DN làm Tổ phó thường trực và 12 thành viên đều là lãnh đạo các vụ, cục, tổng cục liên quan trực tiếp tới các vấn đề của người dân và DN.

Tổ công tác có nhiệm vụ ghi nhận những phản ánh, kiến nghị, vướng mắc, khó khăn của DN, người dân, đồng thời có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc giảm bớt các thủ tục hành chính để xử lý nhanh, giải quyết những vướng mắc cho DN, đảm bảo linh hoạt, chủ động, thích ứng kịp thời với đại dịch Covid-19.

Tổ công tác sẽ lắng nghe những vướng mắc của DN, người dân trong lĩnh vực tài chính thông qua các kênh để có thể sớm xử lý. Đồng thời, báo cáo Bộ những vấn đề vượt thẩm quyền; đôn đốc, xử lý, báo cáo Tổ trưởng - Bộ trưởng các trường hợp vướng mắc, khó khăn để chỉ đạo xử lý.

Một cách tổng thể, Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của DN, người dân.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng DN trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”, tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, DN. Đồng thời, rà soát cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra...

Để bảo đảm không bị chồng chéo trong việc xử lý vấn đề liên quan đến từng lĩnh vực của ngành Tài chính, cơ chế hoạt động của Tổ công tác được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Về cách thức hoạt động, các thành viên trong Tổ công tác có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp ghi nhận phản ánh, kiến nghị, chuyển ngay trong ngày đến các vụ, cục, tổng cục chức năng (qua Tổ công tác hoặc Văn phòng Bộ) xử lý theo thẩm quyền hoặc giao cá nhân, tập thể, đầu mối xử lý ngay. Đồng thời, triển khai việc xử lý tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao; phân loại các nội dung đã xử lý, nội dung đang xử lý theo thẩm quyền, cơ chế chính sách đã ban hành; đề xuất các giải pháp, nội dung xử lý vượt thẩm quyền.

Hoạt động của các thành viên Tổ công tác được thực hiện thông qua họp trực tiếp, trực tuyến hoặc bằng văn bản. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất, các thành viên Tổ công tác tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc của DN, người dân, nêu rõ nguyên nhân chậm trễ chưa xử lý, kiến nghị xử lý từng trường hợp vượt thẩm quyền (nếu có), gửi Tổ phó Thường trực để tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác xem xét, chỉ đạo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các trường hợp vượt thẩm quyền Bộ Tài chính. Với phương thức như vậy, Tổ công tác của Bộ Tài chính sẽ hoạt động theo cơ chế áp dụng công nghệ thông tin là chủ yếu. Đồng thời, khi nhận được kiến nghị của người dân hoặc DN, hoặc vấn đề được chuyển đến từ Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Tổ công tác của Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm phân phối, điều chuyển đến đúng các đơn vị chức năng để xử lý, đảm bảo sau đúng 1 ngày sẽ có ý kiến trả lời. Mặt khác, khi nhận được hay đã xử thông tin, các đơn vị đều phải báo cáo ngay cho Tổ công tác để tổng hợp và chuyển tới Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo một thông tin đến được với các tổ công tác khác.

Trường hợp vấn đề không đúng chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, Tổ công tác sẽ kịp thời báo cáo cho Tổ công tác của Chính phủ để chuyển cho các bộ, ngành, địa phương khác xử lý, tránh tình trạng nội dung kiến nghị đó thuộc về một đơn vị không đúng chức năng, nhưng cũng không chuyển cho đơn vị khác. Bản thân các thành viên trong tổ nếu nhận được kiến nghị đúng với chức năng, nhiệm vụ thì sẽ yêu cầu các đơn vị chức năng của mình xử lý. Sau khi được xử lý, các vấn đề sẽ được phân loại để tránh trùng lặp. Bên cạnh đó, dù Tổ công tác thành lập đặt tại Bộ Tài chính, nhưng ngay tại các tổng cục cũng đều có các cục, vụ, đơn vị chức năng, các cục, chi cục tại các địa phương và các đơn vị này đều có đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của DN. Khi nhận được thông tin, các đơn vị này cũng sẽ phải xử lý theo đúng nhiệm vụ, chức năng của mình, đồng thời báo ngay cho Tổ công tác, tránh xử lý chồng chéo ngay trong nội bộ ngành Tài chính.

Thưa ông, đến nay, Tổ công tác của Bộ Tài chính đã tiếp nhận, xử lý kiến nghị nào của DN và người dân hay chưa?

Từ khi thành lập đến nay, Tổ công tác của Bộ Tài chính đã triển khai được một số công việc, đảm bảo xử lý các vấn đề thông suốt và phối hợp nhịp nhàng. Đơn cử như, vừa qua, chúng tôi nhận được kiến nghị của một số DN liên quan đến thuế trước bạ, hải quan… Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác đã chuyển kiến nghị tới Vụ Chính sách Thuế của Bộ Tài chính và đã sớm trình dự thảo nghị định để lấy ý kiến. Bên cạnh đó, chúng tôi đã cùng Tổng cục Hải quan đôn đốc một số vấn đề liên quan đến thông quan hàng hóa ở các cảng biển để việc thông quan được nhanh hơn. Tổ cũng nhận được kiến nghị của một DN trong lĩnh kinh doanh nước sạch ở Hà Nội, sau khi rà soát nhận thấy những vướng mắc mà DN kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy phép đầu tư của Sở KH&ĐT Hà Nội, chúng tôi đã kịp thời gửi lại cho Hà Nội để xử lý...

Xin cảm ơn ông!

Hoài Anh (thực hiện)