Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương:

Tin tưởng Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoạt động đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

14:38 | 28/08/2020

(HQ Online) - Phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ Bộ Tài chính, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Đảng bộ Bộ Tài chính đối với hoạt động chung của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng: Lựa chọn bầu vào cấp ủy Đảng bộ Bộ Tài chính những đồng chí dám làm, dám chịu trách nhiệm Đồng chí Đinh Tiến Dũng: Lựa chọn bầu vào cấp ủy Đảng bộ Bộ Tài chính những đồng chí dám làm, dám chịu trách nhiệm
Đảng bộ Bộ Tài chính: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Bộ Tài chính: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020
75 năm - ngành Tài chính luôn sáng tạo, đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách 75 năm - ngành Tài chính luôn sáng tạo, đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách
0224 img 3429
Đồng chí Lại Xuân Lâm phát biểu tại Đại hội.

Theo đồng chí Lại Xuân Lâm, nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ Bộ Tài chính đã nỗ lực lao động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Nổi bật là Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt hiệu quả trên các mặt công tác.

Bên cạnh những thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Lại Xuân Lâm cũng cơ bản đồng tình với nhận định và đánh giá mà Ban Chấp hành Đảng bộ đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm.

“Tôi đề nghị ngay sau Đại hội này, Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hàng năm, tập trung khắc phục cho bằng được những hạn chế, khuyết điểm đã nêu” – đồng chí Lâm nói.

Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối gợi ý một số nội dung.

Một là, đề nghị Đảng ủy cần phải phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, đảng viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt để có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của toàn Ngành.

Hai là, Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy trực thuộc cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh" và phát huy tinh thần của tập thể cấp ủy, của từng cấp ủy viên và của mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định của Đảng về nêu gương một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đồng thời, tích cực phòng, chống các biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Ba là, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy hiệu quả vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bốn là, tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ, giữa các cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua việc ban hành quy chế phối hợp công tác quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác nhằm tiếp tục phát huy cao hơn nữa sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng Đảng.

Năm là, tăng cường công tác quản lý đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Cũng theo đồng chí Lại Xuân Lâm, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành khóa mới có đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực để lãnh đạo và xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu sáng suốt lựa chọn để bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành khóa mới, bảo đảm cơ cấu hợp lý trên cơ sở Đề án nhân sự của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXIV đã xây dựng và đã được Ban thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt.

Trong nhiệm kỳ tới, với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội, đồng chí Lại Xuân Lâm tin tưởng Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ tiếp tục có những hoạt động đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, có nhiều đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hồng Vân