Thu hồi 4 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

09:52 | 21/07/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định thu hồi 4 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do hết hạn hoặc nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty.

Thu hồi 10 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan hết hạn sử dụng
Công nhận mới 4 đại lý làm thủ tục hải quan tại Hà Nội và TP HCM
Thu hồi ba mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với bà Lê Thị Như Hường, mã số 023141782 và ông Đinh Việt Duy, mã số 025396359, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty CP Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam, tại TP Hồ Chí Minh.

Việc thu hồi mã số là do nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty.

Bên cạnh đó Tổng cục Hải quan cũng thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Trần Quốc Tuấn, mã số: 173300788, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Hoàng Gia HDP, tại Thanh Hóa.

Việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là do mã số hết hạn sử dụng.

Tổng cục Hải quan cũng thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do hết hạn sử dụng đối với ông Lê Trọng Quốc, mã số:197199536, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ quốc tế Đồng Lợi, tại Quảng Trị.

N.Linh