Tiếp tục đề xuất chưa tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2021

13:13 | 05/03/2021

(HQ Online) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Văn bản số 531/LĐTBXH-QHLĐTL gửi các bộ, ngành chức năng đề xuất chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021.

Đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2021
Từ 1/1/2020 tăng lương tối thiểu vùng
Lấy ý kiến về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020
3338-6-4954-nha-may-pegapega-298
Việc không điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi. Ảnh: Hoài Anh

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ tác động đến việc làm của người lao động, trong khi doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do vậy, Hội đồng Tiền lương quốc gia khuyến nghị Chính phủ không điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2021.

Hơn nữa, các quy định của pháp luật hiện hành cũng không quy định mốc thời gian tăng lương định kỳ hằng năm, nên việc xem xét điều chỉnh tăng lương có thể ở một thời điểm khác, khi nền kinh tế dần hồi phục.

Việc không điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, người lao động duy trì việc làm, tái tham gia thị trường lao động khi dịch Covid-19 dần lắng xuống.

Nếu như năm 2021 chưa tăng mức lương tối thiểu vùng thì mức lương tối thiểu vùng năm nay sẽ vẫn giữ nguyên theo mức cũ của năm 2020. Theo đó, vùng I là 4,42 triệu đồng; vùng II 3,92 triệu; vùng III 3,42 triệu và vùng IV 3,07 triệu đồng.

Xuân Thảo