Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

19:56 | 31/07/2020

(HQ Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020
Sớm gỡ chính sách để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài
thu tuong dieu chinh ke hoach dau tu trung han von ngan sach trung uong
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm hơn 1.713 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn; điều chỉnh tăng hơn 1.891 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án trong nội bộ của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Đồng thời, điều chỉnh tăng hơn 597 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách Trung ương tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cho các dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao bổ sung hơn 6.089 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương từ các nguồn vốn: Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn bổ sung theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nguồn bố trí vốn cho dự án đường ven biển.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao bổ sung hơn 127,7 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018 cho tỉnh Sơn La để thực hiện các dự án.

Hương Dịu