Thủ tướng đặt ra 5 bài toán lớn đối với Bộ KH&ĐT

16:47 | 19/02/2019

(HQ Online) - Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng 19/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra đặt ra 5 bài toán lớn đối với bộ này.

bo truong bo khdt san sang ung pho voi nhung bien dong cua nen kinh te Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam phải trở thành công xưởng sản xuất của thế giới
bo truong bo khdt san sang ung pho voi nhung bien dong cua nen kinh te Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 6
bo truong bo khdt san sang ung pho voi nhung bien dong cua nen kinh te Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Khẩn trương hoàn thiện Nghị định và Kế hoạch hành động về cơ chế một cửa
thu tuong dat ra 5 bai toan lon doi voi bo khdt
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ KH&ĐT sáng 19/2.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2019 là năm bứt phá để thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Cụ thể, Bộ KH&ĐT sẽ phát triển bứt phá về lực lượng sản xuất, trọng tâm là phát triển mạnh khu vực tư nhân, nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực gắn liền với đổi mới, sáng tạo, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng.

Bên cạnh đó, gia tăng tốc độ bứt phá của tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tiến trình thực hiện 3 đột phá chiến lược, trọng tâm là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu trong từng ngành, lĩnh vực và cơ cấu đầu tư công, tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả đột phá về hạ tầng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trên nền tảng hiệu quả của hợp tác đối tác công - tư.

Đồng thời, nhanh chóng hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới kết nối đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo gắn liền với ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển các mô hình sản xuất thông minh, đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, năng lượng sạch, tăng khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ cũng sẽ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bứt phá của các cực tăng trưởng, các địa phương đầu tàu của cả nước, trọng tâm là hai thành phố lớn là Hà Nội, TPHCM; 4 vùng kinh tế trọng điểm; phát triển nhanh các ngành mũi nhọn trên nền tảng công nghệ 4.0 gắn kết với thị trường quốc tế.

Đặc biệt, Bộ KH&ĐT sẽ cải thiện hiệu quả quản trị nhà nước gắn liền với xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả thực thi chính sách ở mọi cấp, mọi ngành, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Khắc phục căn bản tình trạng “trên nóng dưới lạnh” và “kinh tế 4.0 nhưng quản lý mới 1.0”.

Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thể chế, trong đó tập trung tổng kết, đánh giá, dự thảo và trình cấp có thẩm quyền dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật DN; xây dựng dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) theo hướng tiếp tục đổi mới, cải cách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phân cấp mạnh mẽ, khơi thông và huy động hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua, Bộ KH&ĐT đạt được nhiều thành quả, đã kịp thời đánh giá rủi ro, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp.

Một trong những kết quả nổi bật là hoàn thiện thể chế, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, qua đó, bãi bỏ quy hoạch gây cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của người dân, DN.

Bộ đã mạnh dạn đề xuất gỡ bỏ những quy định ràng buộc dễ dẫn tới xin - cho, lợi ích nhóm như bãi bỏ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án BOT, BT, bãi bỏ quy hoạch sân golf...

Đánh giá cao Bộ KH&ĐT trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động tham mưu, trình Chính phủ ban hành nghị quyết về chương trình hành động cắt giảm chi phí cho DN, Thủ tướng nêu rõ, Bộ KH&ĐT đã làm việc nhanh nhạy hơn, tinh thần “tiên phong đi trước, nắm cơ hội” đã thể hiện rõ hơn.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra các mặt tồn tại, yếu kém cần khắc phục như công tác đánh giá, quản lý, giải ngân vốn đầu tư công đã có tiến bộ nhiều so với những năm trước nhưng còn chậm. Công tác quản lý, phân bổ còn cứng nhắc, thiếu linh hoạt...

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, mức độ cạnh tranh giữa các quốc gia, dân tộc, ngày càng gay gắt, chính sách tài chính thắt chặt ở một số nước…, Thủ tướng cho rằng, ngành KH&ĐT cần có tham mưu chiến lược sâu sắc, kịp thời, giúp khai thông và phát huy tốt nhất tiềm năng, tiềm lực còn rất lớn của đất nước.

Theo đó, Thủ tướng đặt ra 5 bài toán lớn đối với Bộ KH&ĐT:

Thứ nhất, với tư cách là bộ tổng tham mưu thì Bộ KH&ĐT phải hiến kế làm sao để các mục tiêu kinh tế - xã hội 2019 có thể tạo ra bứt phá không những năm nay mà cả các năm tiếp theo ở các khâu, các ngành.

Thứ hai là làm sao để thể chế thực sự là mũi nhọn đột phá cho các đột phá khác của Việt Nam trong các thập niên tới, trong đó có xây dựng nền kinh tế đổi mới sáng tạo, động viên tốt nhất tinh thần khởi nghiệp, tạo niềm tin cho người dân và DN.

Thứ ba là làm sao để Việt Nam tránh các bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công giá trị thấp, bẫy bãi rác thải công nghệ, làm sao để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Thứ tư là làm sao đưa Việt Nam lọt vào top 4 ASEAN và tiệm cận tiêu chuẩn OECD về môi trường kinh doanh.

Thứ năm là làm sao để kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của sự phát triển, đặc biệt là DNNVV, kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác.

Hoài Anh