Thu từ hoạt động XNK tăng cao kéo số thu của TPHCM đạt hơn 95%

15:00 | 30/11/2021

(HQ Online) - Số thu từ hoạt động XNK trên địa bàn TPHCM tăng trưởng tích cực, kéo số thu ngân sách TPHCM trong 11 tháng năm 2021 đạt trên 95%.

Kinh tế TPHCM ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực
Hải quan TPHCM khởi tố và đề nghị khởi tố gần 50 vụ vi phạm
Hải quan TPHCM: (sân bay). Ảnh: T.H
Hải quan TPHCM làm thủ tục cho hàng xuất khẩu đầu tháng 11/2021. Ảnh: T.H

Theo UBND TPHCM, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên tổng thu cân đối ngân sách 11 tháng đầu năm 2021 ước tăng 8,6% so với cùng kỳ, không kể nguồn thu từ quỹ dự trữ tài chính thì tổng thu ngân sách ước tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Nguồn thu tăng chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh khả quan từ các doanh nghiệp trong khối kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng và tác động từ chính sách gia hạn thời gian nộp thuế theo nghị định 52/2021/NĐ-CP góp phần làm tăng tổng thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2021.

Bên cạnh đó, số thu từ hoạt động XNK trong 11 tháng qua cũng tăng trưởng tốt, kéo số thu ngân sách của TPHCM.

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong 11 tháng năm 2021 ước thực hiện 347.298 tỷ đồng, đạt 95,2% dự toán và tăng 8,6% so cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 228.843 tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán, chiếm 65,9% tổng thu cân đối và tăng 6,6% so cùng kỳ. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 24.161 tỷ đồng, tăng 9%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 66.107 tỷ đồng, tăng 13,5%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 58.276 tỷ đồng, tăng 6,1% so cùng kỳ.

Đặc biệt, thu ngân sách từ dầu thô tăng rất cao, đã vượt dự toán trên 50%, ước thực hiện 12.934 tỷ đồng, tăng 27,9% so cùng kỳ.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 105.500 tỷ đồng, đạt 97,7% dự toán, chiếm 30,4% tổng thu cân đối và tăng 11,1% so cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách địa phương lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, ước thực hiện 84.462 tỷ đồng, vượt 2,8% dự toán, chiếm 24,3% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước và giảm 7,5% so cùng kỳ năm 2020.

Lê Thu