Thu nộp ngân sách gần 38 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

09:58 | 07/03/2022

(HQ Online) - Kết quả thu nộp ngân sách từ công tác kiểm tra sau thông quan trong hơn 1 tháng đầu năm tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tạo chuyển biến về chất công tác kiểm tra sau thông quan
Lực lượng kiểm tra sau thông quan ấn định thuế và xử phạt hành chính 1.100 tỷ đồng
Hải quan Hải Phòng thu nộp ngân sách gần 65 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Thu nộp ngân sách gần 38 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Biểu đồ: T.Bình.

Theo thông tin mới nhất từ Cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), từ ngày 1/1 đến 15/2, toàn Ngành đã thực hiện KTSTQ 66 cuộc, trong đó có 22 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 44 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 16,75 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 37,74 tỷ đồng (gồm cả số thu từ kết quả kiểm tra thời gian trước chuyển sang), tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài việc kiểm tra, thu nộp ngân sách, thời gian qua, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác KTSTQ, chú trọng quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác hướng dẫn hoạt động KTSTQ trên toàn quốc và trả lời vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp.

Xây dựng quyết định sửa đổi Quyết định 575/QĐ-TCHQ ngày 21/3/2019 về việc ban hành Quy trình KTSTQ, trong đó lồng ghép quy trình quản lý doanh nghiệp ưu tiên.

Nghiên cứu để tham mưu sửa đổi Nghị định 128/NĐ-CP ngày 19/12/2020 về xử phạt vi phạm hành chính các hành vi có liên quan đến công tác KTSTQ theo hướng làm rõ các dạng gian lận về xuất xứ hàng xuất khẩu, làm căn cứ để tiếp tục đấu tranh chống hành vi gian lận xuất xứ hàng xuất khẩu trong việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan triển khai xây dựng kế hoạch định hướng, kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện trong KTSTQ; tiến hành rà soát, lập danh sách doanh nghiệp giao các cục hải quan địa phương thực hiện KTSTQ trong 6 tháng đầu năm 2022 kèm tài liệu hướng dẫn theo chuyên đề…

Thái Bình