Thu nộp ngân sách 14 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

10:14 | 15/02/2023

(HQ Online) - Nửa đầu tháng 1/2023, toàn Ngành thực hiện 8 cuộc kiểm tra sau thông quan, thu nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng.

Cục Kiểm tra sau thông quan kỷ niệm 20 năm thành lập
Cục Kiểm tra sau thông quan thu nộp ngân sách hơn 222 tỷ đồng
Thu nộp ngân sách 14 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Công chức Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp. Ảnh: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, cập nhật trong nửa đầu tháng 1/2023, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 8 cuộc, trong đó có 1 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 7 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 26,36 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 14,07 tỷ đồng.

Cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp do Cục Kiểm tra sau thực hiện, các cuộc kiểm tra tại cơ quan Hải quan do các cục hải quan địa phương tiến hành.

Tháng 1 do có kỳ nghỉ tết Nguyên đán dài ngày nên số cuộc kiểm tra sau thông quan ít hơn so với thường lệ.

Năm 2022, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 3.043 cuộc, trong đó có 1.189 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 1.854 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 711,3 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 482,66 tỷ đồng.

Thái Bình