Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng

18:42 | 01/11/2022

(HQ Online) - Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán hơn 3%.

Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.086,3 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm
Ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng
Tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng ước đạt 1.208,2 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa: Internet
Trong tháng 10, thu NSNN tháng 10 ước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng: Internet

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 10, thu NSNN ước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng, trong đó, thu nội địa ước đạt 110,1 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 37,1 nghìn tỷ đồng so tháng trước; thu từ dầu thô ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ mức thu tháng trước.

Giá dầu thanh toán bình quân trong tháng đạt khoảng 95 USD/thùng, cao hơn 35 USD/thùng so giá dự toán; sản lượng dầu ước đạt 700 nghìn tấn.

Bên cạnh đó, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 14 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt gần 32,1 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 500 tỷ đồng so với tháng trước; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 18,1 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 10, cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm, gia hạn ước khoảng 172,3 nghìn tỷ đồng, trong đó: số tiền gia hạn khoảng 104,3 nghìn tỷ đồng (số thuế gia hạn đã nộp NSNN khoảng 58,4 nghìn tỷ đồng); số tiền miễn, giảm khoảng 68 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, gian lận thương mại, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, giao dịch xuyên biên giới; đôn đốc xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác thu thuế, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử, cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế, tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Thu NSNN ước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán (ngân sách trung ương ước đạt 103,6% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 103,8% dự toán), tăng 16,2% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng, bằng 98,4% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021. Không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa đạt 96,3% dự toán, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Đến hết tháng 10, có 6 khoản thu vượt dự toán là khoản thuế thu nhập cá nhân (đạt 118,1%); các loại phí, lệ phí (đạt 104,2%); các khoản thu về nhà, đất (đạt 126,7%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 131,5%), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (đạt 128,6%) và thu khác ngân sách (đạt 126,1%).

Có 2 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 65,3% dự toán, bằng 80,7% so với cùng kỳ) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (đạt 77,5% dự toán).

Các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh ở 3 khu vực kinh tế (chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 91,8% dự toán, tăng 2,5% so với cùng kỳ.

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 62/63 địa phương thực hiện thu nội địa 10 tháng đạt trên 85% dự toán; 51/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 12 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Đối với thu từ dầu thô, trong 10 tháng, thu từ dầu thô ước đạt 65,5 nghìn tỷ đồng, vượt 132,4% dự toán, tăng 95% so cùng kỳ năm 2021. Giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng đạt khoảng 105,8 USD/thùng, tăng 45,8 USD/thùng so với dự toán, tăng 58,1% so với cùng kỳ; sản lượng dầu thô thanh toán đạt 7,12 triệu tấn, bằng 101,7% kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ.

Về thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính cho biết, nguồn thu này ước đạt gần 236,1 nghìn tỷ đồng, bằng 118,6% dự toán, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2021 trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 362 nghìn tỷ đồng, bằng 102,8% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 125,9 nghìn tỷ đồng, bằng 82,3% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 15/10/2022, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá 10 tháng đầu năm đạt khoảng 585,4 tỷ USD, trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế tăng 16,7% so với cùng kỳ, riêng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng đóng góp số thu lớn cho ngân sách tăng mạnh như: dầu thô (tăng 53,7%), xăng dầu (tăng 2,2%), sắt thép (tăng 7,4%), điện thoại và linh kiện (tăng 63%); máy vi tính và sản phẩm điện tử (tăng 15,7%); sản phẩm hóa chất (tăng 9,4%),...

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan tăng cường công tác quản lý thu, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu.

Tính đến ngày 15/10/2022, đã thực hiện hơn 2,5 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý thu vào NSNN gần 272 tỷ đồng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bắt giữ 13,7 nghìn vụ vi phạm với giá trị hàng hóa khoảng 4,8 nghìn tỷ đồng, xử lý thu vào NSNN khoảng 364 tỷ đồng.

Hoài Anh