Thu ngân sách nhà nước năm 2021 về đích trước 1 tháng

16:06 | 02/12/2021

(HQ Online) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng năm 2021 vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ. Kết thúc tháng 11, thu ngân sách năm 2021 đã cán đích của cả năm.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Cân đối ngân sách năm 2021 trước tác động của dịch Covid-19
Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 90,9% dự toán
Ngành Tài chính nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021
Trong 8 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách ước đạt 1.004,2 nghìn tỷ đồng	Ảnh: S.T
Thu ngân sách năm 2021 đã cán đích sau 11 tháng. Ảnh: Internet

Thu nội địa bằng 100,6%, thu XNK bằng 118% dự toán

Theo số liệu Bộ Tài chính, thu NSNN tháng 11 ước đạt 128,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa tháng 11 ước đạt 107,29 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong tháng 11, thực hiện thu vào NSNN khoảng 8,7 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất đã hết thời gian được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ.

Cùng với đó, thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 ước đạt 17 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế thu NSNN 11 tháng ước đạt 1.389,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020 (ngân sách Trung ương (NSTW) ước đạt 98,5% dự toán; thu ngân sách địa phương (NSĐP) ước đạt 109,5% dự toán).

Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.139,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 đạt 96,5% dự toán, giảm 6,8%); thu từ dầu thô ước đạt 38,1 nghìn tỷ đồng, bằng 164,2% dự toán, tăng 20% so cùng kỳ; giá dầu thanh toán bình quân 11 tháng đạt 67,5 USD/thùng, cao hơn 22,5 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng thanh toán ước đạt 8,1 triệu tấn, bằng 100,9% kế hoạch.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 210,6 nghìn tỷ đồng, bằng 118% dự toán, tăng 24,3% so cùng kỳ trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 347,1 nghìn tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán, tăng 20,5% so với cùng kỳ, chủ yếu do kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng tăng mạnh. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế ước tăng 29,4% so với cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 136,49 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ đạt 100% dự toán.

Theo số liệu thu NSNN cập nhật đến hết ngày 30/11/2021 trên hệ thống Tabmis của Kho bạc Nhà nước, thu NSNN 11 tháng đạt 1.392,8 nghìn tỷ đồng, bằng 103,69% dự toán (NSTW đạt 98,53% dự toán; NSĐP đạt 110% dự toán), trong đó thu nội địa đạt 1.144 nghìn tỷ đồng, bằng 100,93% dự toán; thu từ dầu thô đạt 38,4 nghìn tỷ đồng, bằng 165,65% dự toán và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 209,6 nghìn tỷ đồng, bằng 117,44% dự toán.

Chi NSNN tháng 11 ước đạt 121,4 nghìn tỷ đồng

Về chi NSNN, tổng chi tháng 11 ước đạt 121,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 11 tháng ước đạt 1.268,86 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt gần 294,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi ước đạt 90,18 nghìn tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán; chi thường xuyên đạt 874,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán.

Về tổng thể cân đối NSNN 11 tháng có thặng dư, trong đó, cân đối NSTW bội chi, NSĐP có thặng dư lớn. Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Lũy kế đến ngày 26/11/2021 đã thực hiện phát hành được 288 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân 13,51 năm, lãi suất bình quân 2,28%/năm.

Trong 11 tháng, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện chi 56,27 nghìn tỷ đồng, trong đó chi cho phòng chống dịch là 34,34 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 21,93 nghìn tỷ đồng. Trong đó, trung ương đã chi 25,35 nghìn tỷ đồng và các địa phương đã chi từ NSĐP là 30,92 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 là 7.940,1 tỷ đồng để mua vắc-xin. Bên cạnh đó, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đã xuất cấp vật tư, trang thiết bị dự trữ quốc gia cho công tác phòng, chống dịch; xuất cấp 153,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ cho nhân dân trong dịp Tết, giáp hạt đầu năm và một số địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển lũy kế 11 tháng mới đạt 63,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó vốn trong nước đạt 69,19%, vốn ngoài nước chỉ đạt 21,51% kế hoạch.

Có 7 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch, 34 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 55% kế hoạch, trong đó vẫn còn 3 cơ quan chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021.

Hoài Anh