THƯ MỜI QUAN TÂM

14:35 | 10/06/2020

(HQ Online) - Về việc cung cấp báo giá, thông số kỹ thuật nâng cấp hệ thống kết nối thông tin giữa xe chỉ huy giám sát gắn thiết bị chuyên dùng với phòng quan sát camera - Cục Điều tra chống buôn lậu.  

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm tại Việt Nam có đủ năng lực kinh nghiệm quan tâm đến nộp Thư quan tâm, báo giá, thông số kỹ thuật nâng cấp hệ thống kết nối thông tin giữa xe chỉ huy giám sát gắn thiết bị chuyên dùng với phòng quan sát camera - Cục Điều tra chống buôn lậu.

I. Phạm vi chào giá:

1. Địa điểm thực hiện: Tại Tổng Cục Hải quan, địa chỉ Số 9, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu: (theo bảng đính kèm)

3. Các nội dung khác:

+ Điều khoản, phương thức thanh toán.

+ Hiệu lực báo giá.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng.

+ Thời gian bảo hành.

II. Hồ sơ Thư quan tâm gồm:

- Thư quan tâm;

- Hồ sơ năng lực: Giấy đăng ký kinh doanh…, năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính.

- Bảng chào giá. (Bảng chào giá nêu thông số kỹ thuật chi tiết và chi phí trên cơ sở các nội dung nêu tại Mục I Thư mời quan tâm này. Giá chào bao gồm thuế, các chi phí liên quan theo quy định của Nhà nước từ khi cung cấp hàng hóa đến khi lắp đặt, thử nghiệm thu hoàn thành tại địa điểm nêu trên).

- Catalogue, tài liệu kỹ thuật của thiết bị, có bản dịch sang tiếng Việt.

III. Hồ sơ quan tâm gửi trực tiếp về:

Phòng Tài vụ - Quản trị Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan

Địa chỉ: Tầng 17, Tổng cục Hải quan, Số 9, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.9440833; Fax: 0243.9440633.

IV. Thời hạn nộp Thư quan tâm:

Trước ngày 15/06/2020 trong giờ hành chính.

TKTS