Thu hồi 4 mã số nhân viên, tạm dừng 3 đại lý làm thủ tục hải quan tại Bà Rịa-Vũng Tàu

09:08 | 27/08/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định thu hồi các mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan hết hạn sử dụng và tạm dừng các đại lý làm thủ tục hải quan tại Bà Rịa-Vũng Tàu do không đáp ứng đủ điều kiện hoạt động.

Thu hồi 4 mã số nhân viên, tạm dừng 2 đại lý làm thủ tục hải quan tại Thanh Hóa
Tiếp tục rà soát, tạm dừng hoạt động 4 đại lý làm thủ tục hải quan tại Bắc Ninh
Lạng Sơn: 6 doanh nghiệp bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, Tổng cục Hải quan thu hồi 4 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc 4 đại lý trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu, do các mã số nhân viên này hết thời hạn sử dụng.

Các mã số bị thu hồi gồm: 111461324, cấp cho nhân viên Chi nhánh Tổng Công ty CP kỹ thuật dịch vụ kỹ thuật dầu khí VN-Công ty Cảng dịch vụ dầu khí; mã số 023174016 cấp cho nhân viên Công ty CP vận tải dầu khí Vũng Tàu; mã số 025506369 cấp cho nhân viên Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Thị Vải; mã số 023306132 cấp cho nhân viên Công ty Cổ phần Tân Cảng-Cái Mép.

Đồng thời, trong đợt rà soát này, Tổng cục Hải quan cũng quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, tối đa 6 tháng đối với 3 đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu, gồm: Công ty CP vận tải dầu khí Vũng Tàu; Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Thị Vải; Công ty Cổ phần Tân Cảng-Cái Mép.

Việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 3 công ty trên là do không đảm bảo điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định. Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định, nếu đai lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

N.Linh