Thông tư “vênh” nghị định

09:10 | 06/07/2021

(HQ Online) - Thời gian qua, một số thông tư của đã gây những khó khăn, tạo rào cản trong sản xuất kinh doanh khiến doanh nghiệp không khỏi bức xúc.

Lo tăng giấy phép “con” trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Thông tư “vênh” nghị định

Cụ thể, Thông tư 02/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc lắp camera phải theo dõi được khoang hành khách, trong khi Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ không yêu cầu về vấn đề này. Hay Thông tư 26/2016 và Thông tư 36/2018 của Bộ NNPTNT quy định về kiểm dịch thuỷ sản nhập khẩu. 2 thông tư này quy định kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho nhóm sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm, quy định này không theo cơ chế và phương thức quy định của Nghị định 15/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm. Không chỉ vậy, còn tình trạng thông tư “vênh” giữa các bộ cùng quản lý. Đó là Thông tư 48/2013 của BNNPTNT và Thông tư 52/2015 của Bộ Y tế đều quy định về kiểm soát, kiểm tra an toàn thực phẩm sản phẩm thực phẩm xuất khẩu – nhưng phương thức quản lý rủi ro và kiểm tra lại khác nhau hoàn toàn. Bên cạnh đó, còn có trường hợp thông tư quy định thêm giấy phép con, quy định những nội dung không được luật hay nghị định giao...

Nhìn thẳng thực tế, thông tư có độ “vênh" với nghị định và luật bao nhiêu thì doanh nghiệp khó khăn, khổ sở bấy nhiêu. Bởi, như ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thông tư có tác động cực kỳ lớn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Tình trạng luật không thể đi vào cuộc sống vì thiếu thông tư là minh chứng cho điều này. Do đó, theo các chuyên gia, cần chuyên nghiệp hóa quá trình soạn thảo thông tư, kiểm soát và chống xung đột lợi ích khi soạn thảo. Đơn vị soạn thảo cần nâng cao trách nhiệm giải trình, tổng hợp ý kiến góp ý; cần tăng cường tham vấn, cơ chế thực tế để doanh nghiệp tham gia, có tiếng nói thực chất hơn vào quá trình xây dựng thông tư. Cần gắn trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo cơ quan ban hành. Đặc biệt, cần hạn cần hạn chế ban hành các thông tư bằng việc đưa các quy định này vào luật và nghị định.

Văn Bắc