Thống kê đầy đủ để điều hành tốt hơn

08:35 | 19/12/2019

(HQ Online) - Báo cáo về kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017 cho thấy quy mô GDP đã tăng bình quân 25,4%/năm. Trong đó, đóng góp vào sự tăng lên này một phần nhờ vào việc bổ sung thông tin của hơn 76.000 DN bị thiếu trong cả nước.

Theo lý giải của đại diện Tổng cục Thống kê, việc thiếu sót tới 76.000 DN là do kinh tế Việt Nam tăng trưởng rất nhanh, 3 năm gần đây, mỗi năm tăng tới hơn 100.000 DN thành lập mới, nên ngành thống kê không kịp thời cập nhật. Đặc biệt, các DN Việt Nam phần lớn là vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nhiều DN không có kế toán để thống kê theo quy định nên không lấy được các số liệu về thuế, tài chính… Đặc biệt, hiện một bộ phận DN, trong đó có cả DN lớn không thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo thông tin cho các cơ quan thông kê nói riêng và các cơ quan quản lý nói chung. Do đó, trong 76.000 DN bị thiếu sót kia có những DN thành lập trên danh nghĩa mà không có hoạt động, hoạt động trá hình để trốn thuế mua bán hóa đơn lòng vòng…

Có thể thấy, trên đây là thực tại đang tồn tại trong cộng đồng DN Việt Nam. Điều này không những ảnh hưởng tới việc thống kê, báo cáo của các cơ quan quản lý, mà còn ảnh hưởng tới công tác quản lý các hoạt động kinh tế, khiến hoạt động của DN không công khai, minh bạch, từ đó ảnh hưởng tới uy tín nói chung của cộng đồng DN Việt Nam và cả nền kinh tế. Thực tế là đã không ít lần lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành phải có văn bản chỉ đạo các DN tuân thủ quy định về báo cáo tài chính, phải công khai các thông tin hoạt động trên trang thông tin điện tử của DN và các cơ quan quản lý, nhất là với các DN đã, đang và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán. Theo kết quả khảo sát năm 2018 thực hiện với 686 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, có 266 công ty đạt chuẩn công bố thông tin theo các tiêu chí khảo sát đề ra, chiếm 38,78%, tăng so với con số 16,96% của năm 2017.

Do vậy, điều cần thiết là ý thức của tự bản thân DN về minh bạch thông tin cũng như tuân thủ các chuẩn mực về kế toán, tài chính. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, các cơ quan thống kê cũng phải tăng cường đội ngũ hoạt động, thu thập thông tin, sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ, tạo thành cơ sở dữ liệu quốc gia dựa trên nhiều cơ quan như: thuế, hải quan, đăng ký DN… để khắc phục tối đa tình trạng sót lọt thông tin.

Bình Nam