Thông báo kết quả điểm thi của thí sinh tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020

21:02 | 02/07/2020

(HQ Online) - Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 – Tổng cục Hải quan thông báo kết quả điểm thi của các thí sinh tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 tại 2 khu vực:

Khu vực phía Bắc: từ ngày 08/6 đến 11/6/2020 tại Trường Hải quan Việt Nam, tỉnh Hưng Yên: 495 thí sinh tham dự; Khu vực phía Nam: từ ngày 22/6 đến 24/6/2020 tại Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng An, tỉnh Bình Dương: 596 thí sinh tham dự.(Cụ thể theo danh sách đính kèm)

Hội đồng thi nhận đơn phúc tra – phúc khảo điểm thi đối với các môn thi của thí sinh từ ngày 6/7 đến hết ngày 20/7/2020.

Đơn phúc tra – phúc khảo điểm thi của thí sinh ghi rõ thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh, môn thi xin phúc tra – phúc khảo, kết quả điểm thi hiện tại của môn thi phúc tra – phúc khảo điểm thi.

Đơn phúc tra – phúc khảo đề nghị thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Thường trực Hội đồng thi theo địa chỉ: Đồng chí Nguyễn Trang Thu, Trường Hải quan Việt Nam, Km10 + 395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên – Hà Nội, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại liên hệ: 096.454.9696.

Lệ phí chấm phúc tra – phúc khảo là 100.000 đồng/môn.

Hội đồng thi không giải quyết các đơn phúc tra – phúc khảo nhận được sau thời hạn nêu trên (tính theo dấu bưu điện gửi về Trường Hải quan Việt Nam) và đơn của thí sinh không nộp lệ phí.

Các thông tin liên quan đề nghị thí sinh khai thác trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn); Website của Trường Hải quan Việt Nam (truonghaiquan.edu.vn); Website của Báo Hải quan (https://haiquanonline.com.vn) và trên Cổng Thông tin điện tử hoặc website của các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Hội đồng thi trân trọng thông báo.

Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020