Điểm thi của 811 thí sinh tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

16:41 | 31/10/2022

(HQ Online) - Trường Hải quan Việt Nam vừa thông báo kết quả điểm thi của 811 thí sinh tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2022 tại 2 khu vực phía Nam và phía Bắc.

Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan lần 2
885 thí sinh tham gia thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2022
Lùi thời gian tổ chức thi kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan sang đầu năm 2022

Theo Trường Hải quan Việt Nam, kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2022 tại khu vực phía Nam (ngày 23-25/9) và khu vực phía Bắc (ngày 7-8/10) đã diễn ra thành công với sự tham gia của gần 900 thí sinh tham gia. Cho đến thời điểm này, Trường Hải quan Việt Nam chưa tiếp nhận phản ánh, điều chỉnh thông tin về kết quả điểm thi. Do đó, nếu đến hết ngày 4/11/2022 các thí sinh không có phản ánh thì hội đồng tổ chức kỳ thi sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo để cấp chứng chỉ cho các thí sinh đạt kết quả.

Trường Hải quan Việt Nam cũng cho biết, để xác định kết quả thi có đỗ hay không, thí sinh sẽ căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường Hải quan Việt Nam tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Ảnh: Vũ Vân
Trường Hải quan Việt Nam tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Ảnh: Vũ Vân

Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định về kết quả thi. Theo đó, môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt điểm từ 50 điểm trở lên chấm theo thang điểm 100.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo công khai kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, Tạp chí Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở cục hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi.

Trường hợp không đồng ý với kết quả thi do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo công khai kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, người dự thi nộp đơn đề nghị phúc khảo môn thi. Ngày nhận đơn phúc khảo là ngày Tổng cục Hải quan trực tiếp nhận đơn phúc khảo hoặc ngày đóng dấu của bưu chính nơi gửi. Sau thời gian quy định trên, đơn đề nghị phúc khảo sẽ không được giải quyết.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức phúc khảo bài thi theo quy chế của Hội đồng thi và thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi.

Trường hợp có 3 môn thi đạt yêu cầu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo quy định.

Ngoài ra, trong trường hợp trong các môn thi có môn không đạt yêu cầu theo quy định, thì kết quả các môn thi đạt yêu cầu được tự động bảo lưu trong thời hạn 1 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan; hoặc bảo lưu kết quả cho đến khi kết thúc kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan tiếp theo liền kề trong trường hợp quá thời hạn 1 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan mà kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan chưa được tổ chức.

Thông báo chi tiết điểm tại đây.

Nụ Bùi