Thêm doanh nghiệp tại TP HCM được công nhận đại lý làm thủ tục hải quan

07:40 | 01/04/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 874/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Thế Giới Chính Phương.

Công nhận mới hai đại lý làm thủ tục hải quan tại Vĩnh Phúc và Đồng Nai
Hateco được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Khắc phục lỗi, hai công ty tiếp tục được hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan, Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Thế Giới Chính Phương có có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan (Thông tư 12/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019).

Cũng liên quan đến hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, vừa qua, Tổng cục Hải quan đã quyết định tại dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 114 đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Các đại lý bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan với các lý do như: không báo cáo đầy đủ trong 3 lần liên tiếp, mã số nhân viên hết thời hạn sử dụng.

Một số đại lý làm thủ tục hải quan sau khi khắc phục lỗi vi phạm đã có văn bản đề nghị được tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và được Tổng cục Hải quan đồng ý đủ điều kiện hoạt động.

N.Linh