Khắc phục lỗi, hai công ty tiếp tục được hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

09:37 | 17/03/2021

(HQ Online) - Sau khi khắc phục lỗi không báo cáo đầy đủ, Công ty TNHH Damco Việt Nam và Công ty TNHH Maersk Việt Nam đã được tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty vận tải Toàn Cầu Việt Nam được tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Thu hồi hai mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Thu hồi 185 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
114 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Quyết định của Tổng cục Hải quan căn cứ trên hồ sơ của Công ty TNHH Damco Việt Nam, Công ty TNHH Maersk Việt Nam đề nghị tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và qua kết quả kiểm tra điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Hai công ty có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan và Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.

Trước đó Công ty TNHH Maersk Việt Nam và Công ty TNHH Damco Việt Nam là hai trong số 114 đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan với lý do không báo cáo đầy đủ trong 3 lần liên tiếp.

N.Linh