Hateco được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

10:29 | 23/03/2021

(HQ Online) - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hateco được công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty vận tải Toàn Cầu Việt Nam được tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Vì sao cả trăm đại lý hải quan bị dừng hoạt động?
Thêm một doanh nghiệp tại Hà Nội đủ điều kiện làm đại lý thủ tục hải quan

Cụ thể, tại Quyết định 768/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hateco, địa chỉ tại Khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hateco có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan (Thông tư 12/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019).

N.Linh