Thêm 22 thủ tục hành chính về hải quan được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

10:05 | 03/07/2021

(HQ Online) - Ngày 3/7, đại diện Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) HQ36a cung cấp thêm 22 thủ tục hành chính ở mức độ 4 từ ngày 1/7/2021.

Ngành Hải quan xử lý gần 7 triệu hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến
Đã kết nối 285 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Sắp thực hiện 2 dịch vụ công trực tuyến về tạm nhập tái xuất
Hải quan cung cấp 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021
Cửa hàng miễn thuế tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế là một trong những thủ tục mới được cung cấp DVCTT mức độ 4. Trong ảnh, cửa hàng miễn thuế tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Đây là những thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung trong thời gian vừa qua như: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; Thủ tục xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan…

Để triển khai Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phổ biến, hướng dẫn cho người làm thủ tục được biết để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến cho 22 thủ tục này.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện tiếp nhận, phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ trên Hệ thống cung cấp DVCTT đối với 22 thủ tục hành chính trên theo đúng quy định.

Với việc bổ sung cung cấp DVCTT mức độ 4 cho 22 thủ tục hành chính này, đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 209 DVCTT mức độ 4, chiếm 88% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện trên các hệ thống công nghệ thông tin gồm: Hệ thống Thông quan tự động VNACCS/VCIS; Cổng thông tin một cửa quốc gia; Cổng thanh toán điện tử; Hệ thống DVCTT HQ36a…

Cập nhật từ ngày 1/1 đến 15/6/2021, lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 4 được tiếp nhận giải quyết thông qua các hệ thông trên là gần 7 triệu hồ sơ.

Song song với việc cung cấp DVCTT trên các hệ thống thông tin của Ngành, Tổng cục Hải quan cũng tích cực chuẩn bị để kết nối với hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia.

Năm 2020 Tổng cục Hải quan đã tích hợp và cung cấp 72 DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Từ nay đến hết năm 2021, sẽ có thêm 26 DVCTT trong lĩnh vực hải quan được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với các DVCTT đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, ngoài các hệ thống cung cấp DVCTT của ngành Hải quan, doanh nghiệp có thêm một kênh để có thể thực hiện thủ tục hải quan trên nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hồ sơ của các DVCTT này đều sẽ được hệ thống tự động đồng bộ về mặt trạng thái (đã tiếp nhận/đang xử lý/chờ phê duyệt…) và thực hiện trả kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thái Bình