Ngành Hải quan xử lý gần 7 triệu hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến

10:20 | 01/07/2021

(HQ Online) - Hiện nay, 197 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4- mức độ cao nhất ở Việt Nam.

Hải quan kết nối 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2021
Tích hợp 72 dịch vụ công của hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Kết nối 70 thủ tục lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hải quan về đích sớm
Ngành Hải quan xử lý gần 7 triệu hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến
Biểu đồ: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, hết tháng 6, toàn Ngành đã cung cấp 203/237 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (tương đương 85,6% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện).

Trong đó có 197 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 83%).

Từ 1/1 đến 15/6, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 tiếp nhận giải quyết là 6.903.151 hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a là 67.092 hồ sơ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021, Tổng cục Hải quan đã tiến hành khảo sát quy trình nghiệp vụ, chuẩn bị kỹ thuật để triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với 22 thủ tục hành chính mới và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời chuẩn bị cho việc tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2021.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc, Tổng cục Hải quan đã thực hiện chia sẻ dữ liệu phương tiện giao thông nhập khẩu trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ đăng ký xe trực tuyến; hỗ trợ cơ quan đăng ký xe và doanh nghiệp trong việc khai thác dữ liệu điện tử của phương tiện giao thông nhập khẩu.

Thái Bình