Thanh lý nguyên vật liệu nằm trong tỷ lệ hao hụt có phải nộp thuế?

10:00 | 29/11/2019

(HQ Online) - Đó là vướng mắc được Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam - Hòa Bình nêu ra liên quan đến việc thanh lý nguyên vật liệu nằm trong tỷ lệ hao hụt.

thanh ly nguyen vat lieu nam trong ty le hao hut co phai nop thue hay khong Tiêu hủy nguyên vật liệu dư thừa của quá trình gia công cần thủ tục gì?

Liên quan đến định mức thực tế, Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam -Hòa Bình nêu: theo Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định định mức thực tế sản xuất sẽ không được tách ra thành định mức sử dụng và tỷ lệ hao hụt như quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC. Khi đặt hàng, DN luôn phải tính cả lượng hao hụt, nhưng theo Thông tư 39/2018/TT-BTC thì trên định mức thực tế không thể hiện tỷ lệ hao hụt nữa, DN thắc mắc "vậy khi DN thanh lý nguyên liệu, vật tư nằm trong tỷ lệ hao hụt thì DN có phải nộp thuế hay không?"

thanh ly nguyen vat lieu nam trong ty le hao hut co phai nop thue hay khong
Ảnh minh họa (Trong ảnh là hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH EIDAI Việt Nam). Ảnh: H.Nụ

Liên quan đến việc thanh lý nguyên liệu, vật tư nằm trong tỷ lệ hao hụt, Tổng cục Hải quan cho biết, theo Khoản 35 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định định mức thực tế sản xuất là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đã sử dụng để gia công, sản xuất một đơn vị sản phẩm XK được xác định như sau:

Định mức thực tế của một đơn vị sản phẩm theo từng nguyên liệu, vật tư

=

Tổng lượng nguyên liệu, vật tư đã dùng để

gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu

Tổng số lượng sản phẩm thu được

Tổ chức, cá nhân và cơ quan Hải quan sử dụng định mức thực tế sản xuất để xác định số thuế khi chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa sản phẩm, hoàn thuế, không thu thuế hoặc khi cơ quan Hải quan kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành.

Lượng nguyên liệu, vật tư thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm XK bao gồm lượng nguyên liệu, vật tư cấu thành sản phẩm và lượng nguyên liệu, vật tư tiêu hao, tạo thành phế liệu, phế phẩm. Theo đó, việc xử lý phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực hiện theo quy định tại Khoản 42 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Trong đó, tổng lượng nguyên liệu, vật tư đã dùng để gia công, sản xuất sản phẩm XK bằng tổng lượng nguyên liệu, vật tư đưa vào để sản xuất sản phẩm trừ lượng nguyên liệu vật tư thu hồi và lượng nguyên liệu, vật tư đang dở dang trên dây chuyền tính tới thời điểm xác định định mức để gia công, sản xuất sản phẩm XK.

Tổng số lượng sản phẩm thu được là tổng số lượng thu được cho tới thời điểm xác định định mức.

Phế liệu là vật liệu loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hoá XK không còn giá trị sử dụng ban đầu được thu hồi để làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất khác; phế phẩm là thành phẩm, bán thành phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (quy cách, kích thước, phẩm chất,…) bị loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hoá XK và không đạt chất lượng để XK.

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu, chứng từ, tài liệu liên quan đến việc xác định định mức thực tế và thông báo định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất theo năm tài chính cho cơ quan Hải quan khi báo cáo quyết toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Vật tư không xây dựng được định mức theo sản phẩm thì tổ chức, cá nhân phải lưu trữ các chứng từ liên quan đến việc sử dụng vật tư và thể hiện trong báo cáo quyết toán về tình hình xuất - nhập - tồn kho của vật tư này.

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định nêu trên, tỷ lệ hao hụt của nguyên liệu, vật tư được xác định chung trong định mức sản xuất bao gồm lượng nguyên liệu, vật tư cấu thành sản phẩm và lượng nguyên liệu, vật tư tiêu hao, tạo thành phế liệu, phế phẩm. Do đó, không phát sinh trường hợp DN thanh lý nguyên liệu, vật tư nằm trong tỷ lệ hao hụt.

Đảo Lê