Thanh khoản và khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh bất ngờ giảm mạnh

20:11 | 07/10/2020

(HQ Online) - Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tháng 9 giảm tới 27,2% so với tháng trước đó.

Các công ty chứng khoán sắp được mở tài khoản giao dịch từ xa
UBCKNN sẽ kiểm tra bất thường các giao dịch có khả năng tác động đến thị trường chứng khoán
Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh giảm đáng kể
1025 2907 20181103 khoi luong giao dich phai sinh tang manh 63 85 trong thang 10 1
Hiện số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 9/2020, thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 135.483 hợp đồng, giảm 27,22% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 225.177 hợp đồng vào ngày 9/9/2020, giảm 15,4% so với mức cao nhất trong tháng 8/2020.

Cùng với đó, khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng 4,31% so với tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 9, OI đạt 34.499 hợp đồng. Tuy nhiên, mức OI cao nhất trong tháng 9 vào ngày 10/9/2020, đạt 34.659 hợp đồng.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, trong tháng 9/2020 không có hợp đồng nào được giao dịch.

Đáng chú ý, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng từ 83,79% trong tháng trước lên 84,13% trong tháng này so với khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm từ mức 15,46% xuống 15,05% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán tăng so với tháng trước, chiếm 1,77%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2020 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm 0,58% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 9/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 145.797 tài khoản, tăng 5,4% so với tháng trước.

Thùy Linh