Tháng 7 giảm thêm 2.249 container phế liệu tồn đọng tại cảng biển

09:03 | 03/08/2019

(HQ Online) - Với cơ chế rõ ràng và sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan Hải quan, tình trạng phế liệu tồn đọng, lưu giữ tại cảng đã giảm rõ rệt. Tính đến ngày 26/7/2019, số container khai báo trên e-manifest là phế liệu hiện lưu giữ tại cảng biển là 11.488 container, giảm 2.249 container so với tháng 6/2019.

thang 7 giam them 2249 container phe lieu ton dong tai cang bien Tạm giữ 2 container phế liệu nhập khẩu
thang 7 giam them 2249 container phe lieu ton dong tai cang bien Đã giảm 7.217 container phế liệu tồn đọng tại cảng
thang 7 giam them 2249 container phe lieu ton dong tai cang bien Hàng nghìn container phế liệu tồn bãi đã được thông quan
thang 7 giam them 2249 container phe lieu ton dong tai cang bien Gần 500 container phế liệu tại cảng Hải Phòng đã được thông quan
thang 7 giam them 2249 container phe lieu ton dong tai cang bien
CBCC chi cục Hải quan cảng Cái Lân kiểm tra container tại cảng.

Cụ thể, trong tổng số 11.488 container lưu giữ tại cảng biển hiện nay có 4.204 container lưu giữ tại cảng dưới 30 ngày, 37 container lưu giữ từ 30 ngày đến 90 ngày và số lượng tồn đọng lưu giữ trên 90 ngày là 7.247 container (giảm 1.337 cont so với tháng trước).

Thời gian qua, để kiểm soát phế liệu nhập khẩu một cách hiệu quả, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 406/TCHQ-GSQL yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính; công văn số 2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2019 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất chỉ đạo tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ, công văn số 1036/VPCP-TH ngày 1/2/2019 của Văn phòng Chính phủ, trong đó chỉ đạo các đơn vị thực hiện tăng cường các giải pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu chất thải và phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu; hướng dẫn về việc khai sửa, bổ sung manifest về tên người nhận hàng đối với hàng hóa nhập khẩu là phế liệu.

Riêng về công tác kiểm tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan cũng đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành địa phương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát tổng thể và xây dựng tiêu chí về thành lập địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung.

Thu Trang