Hải quan TP Hồ Chí Minh: Xử lý nhanh hàng tồn đọng tại cảng biển

09:25 | 14/03/2023

(HQ Online) - Hàng trăm container phế liệu, hàng tồn đọng tại cảng biển TPHCM đang được các chi cục hải quan cửa khẩu, phối hợp với phòng chức năng Cục Hải quan TPHCM đẩy nhanh tốc độ xử lý.

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp FDI
Cảng Cát Lái và Hiệp Phước tiếp nhận lại phế liệu nhựa nhập khẩu
Hải quan TP Hồ Chí Minh: Ứng phó với hàng hóa xuất nhập khẩu giảm
Hải quan TP Hồ Chí Minh khởi tố và đề nghị khởi tố hơn 70 vụ việc
Tiêu hủy phế liệu do cục Hải quan TPHCM chủ trì thực hiện vào cuối năm 2022. 	Ảnh: T.H
Tiêu hủy phế liệu do cục Hải quan TPHCM chủ trì thực hiện vào cuối năm 2022. Ảnh: T.H

Xử lý hàng trăm container phế liệu

Trước đó, tháng 2/2023, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong việc thực hiện tiêu hủy, giám sát tiêu hủy đối với phế liệu tồn đọng trong địa bàn hoạt động hải quan. Đối với các lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩu, đơn vị hải quan quản lý phế liệu tiêu hủy thực hiện xây dựng Kế hoạch tổ chức tiêu hủy, trong đó xác định rõ danh sách chi tiết container, tên hãng tàu, đơn vị tiêu hủy, thời gian dự kiến, phương án tiêu hủy, trách nhiệm của Hội đồng xử lý tiêu hủy, Tổ giám sát tiêu hủy và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức tiêu hủy trước khi vận chuyển hàng hóa ra khỏi cảng để thực hiện tiêu hủy...

Theo Cục Hải quan TPHCM, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, đơn vị đã tập trung xử lý hàng tồn đọng, nhất là phế liệu. Kết quả đã thống kê, xử lý hàng trăm container phế liệu tồn đọng tại cảng Cát Lái. Tính đến ngày 31/1/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã hoàn thành xử lý tổng cộng 407 container phế liệu tồn đọng. Trong đó, 308 container phế liệu đã thực hiện tiêu hủy; 1 container thay đổi biện pháp khắc phục hậu quả bằng hình thức tiêu hủy; 98 container đã làm thủ tục thông quan nhận hàng.

Ngoài số container đã xử lý nêu trên, hiện tại cảng Cát Lái còn tồn 1.188 container hàng phế liệu. Trong đó, 410 container đủ điều kiện nhập khẩu, đã thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân, phê duyệt phương án bán đấu giá, đang thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức bán đấu giá theo quy định; trên 300 container thuộc diện hàng bị khóa trọng điểm (hàng thuộc các vụ án đang điều tra có dấu hiệu gian lận-PV), doanh nghiệp đã làm thủ tục mở tờ khai thông quan hàng hóa 70 container. Còn lại 232 container, trong đó 10 container đã xác nhận quyền sở hữu, chờ làm thủ tục hải quan; 142 container thuộc danh sách đăng báo, hãng tàu không thực hiện được khai sửa đổi, bổ sung thông tin manifest; 61 container đã quá thời hạn đến nhận hàng, Chi cục đã thực hiện đưa vào kiểm kê phân loại theo Kế hoạch; 19 container còn lại bao gồm (1 container do Cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển hồ sơ khởi tố sang Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) và 18 container khóa theo yêu cầu của C03 Bộ Công an) vẫn tiếp tục khóa, giám sát trọng điểm.

Riêng đối với 200 container đã mở tờ khai hải quan, trong đó có 28 container đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu và lấy hàng, 172 container còn lại đến nay kết quả xử lý như sau: 80 container, Đội Thủ tục đã rà soát và hủy tờ khai, Chi cục đã ban hành Kế hoạch 4926/KH-KVI ngày 26/8/2022 đưa vào kiểm kê phân loại và báo cáo Hội đồng về việc đề nghị ký hợp đồng của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn trước khi thực hiện kiểm kê phân loại; 92 container, Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đang thực hiện rà soát xử lý theo quy định.

Đối với 682 container buộc tiêu huỷ đã hoàn thành tiêu hủy được 308 container, còn lại 374 container chưa tiêu hủy. Thống kê cho thấy trách nhiệm của 13 hãng tàu vận chuyển tổng cộng 260 container đã có phương án và đủ điều kiện tiêu hủy, Chi cục đã có công văn số 6576/KV1-ĐGSKS ngày 10/11/2022, tiếp tục theo dõi xử lý theo quy định; 114 container của 9 hãng tàu chưa có phương án tiêu hủy...

Giám sát chặt phế liệu nhập khẩu

Ngoài số hàng tồn đọng xử lý nêu trên, thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho thấy, đơn vị đang xử lý gần 1.600 container hàng tồn đọng khác. Trong đó, đơn vị đã thực hiện xử lý tiêu hủy 37 container; 24 container làm thủ tục nhập khẩu nhận hàng. Hiện còn tồn đọng 1.537 container, đến nay kết quả rà soát 251 container thuộc trường hợp đăng báo quá hạn, các trường hợp đã có công văn từ chối nhận hàng, đã hủy tờ khai và các trường hợp quy định khóa đã xác định được nguyên nhân.

Đáng chú ý, trong số hàng tồn đọng nêu trên hiện còn gần 400 container thuộc trường hợp khóa trọng điểm, không xử lý theo quy định hàng tồn đọng, nên Cục Hải quan TPHCM vẫn tiếp tục khóa và thực hiện giám sát trọng điểm theo quy định. 163 container còn lại, Chi cục đang tiếp tục có công văn phối hợp các đơn vị có liên quan để rà soát, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu. 609 container thuộc danh sách tồn đọng đã kiểm kê phân loại, đã trình lãnh đạo Cục duyệt phương án xử lý, trong đó có 512 container thuộc giám định chất lượng, Cục Hải quan TPHCM đã có công văn gửi các đơn vị có chức năng để thực hiện đấu thầu thuê tổ chức giám định theo quy định. Đối với 97 container thuộc diện tiêu hủy, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã có công văn gửi lần 3 tiếp tục phối hợp xử lý theo quy định.

Hiện lượng hàng hóa tồn đọng tại một số cảng biển lớn tại TPHCM đã giảm đáng kể, trong đó có cảng Cát Lái và Hiệp Phước, nên các cảng này đã có kế hoạch tiếp nhận lại phế liệu nhựa nhập khẩu. Sau gần 5 năm tạm ngưng tiếp nhận container nhựa phế liệu, từ đầu tháng 3/2023, cảng Tân cảng Cát Lái và Tân cảng Hiệp Phước đã tiếp nhận lại container nhựa phế liệu nhập khẩu. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với mặt hàng nhập khẩu này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đơn vị kinh doanh cảng, doanh nghiệp để thông quan hàng hóa kịp thời, tránh phát sinh hàng hóa tồn đọng tại cảng...

Lê Thu