Thaiholdings và Dược Danapha bị xử phạt hơn 400 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

19:57 | 26/10/2021

(HQ Online) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thaiholdings và Công ty cổ phần Dược Danapha.

Vi phạm công bố thông tin, loạt doanh nghiệp bị xử phạt
Nhận mức xử phạt 300 triệu đồng và đình chỉ 12 tháng, Vạn Phát Hưng nói chỉ “vô tình vi phạm"
Không công bố thông tin giao dịch, Phó giám đốc kiểm toán SHB bị xử phạt
Thaiholdings và Dược Danapha bị xử phạt hơn 400 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin
Hai DN bị phạt hơn 400 triệu đồng do vi phạm trogn lĩnh vực chứng khoán. Ảnh: Internet

Theo đó, Công ty cổ phần Thaiholdings (địa chỉ: số 210, đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) bị xử phạt tiền 260 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, Công ty cổ phần ThaiHoldings, tổ chức liên quan của ông Nguyễn Đức Thụy, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán: LPB) đã mua 145.600 cổ phiếu LPB (tương ứng 1.456.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu LPB) vào ngày 6/5/2021 và đã bán 719.400 cổ phiếu LPB (tương ứng 7.194.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu LPB) vào ngày 16/6/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cùng với Thaiholdings, Công ty cổ phần Dược Danapha (Địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) cũng bị UBCKNN phạt tiền 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm quy định về thực hiện quyền, đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, Công ty cổ phần Dược Danapha không thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 30/01/2021 và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 18/4/2021.

Dược Danapha đồng thời cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng vì vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Theo đó, Công ty cổ phần Dược Danapha công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2019, quý 3/2020, BCTC bán niên năm 2020 đã được soát xét, Báo cáo thường niên năm 2019, Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021 bổ sung (Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2020), Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Hoài Anh