Tập trung phân tích rủi ro kiểm soát việc tập kết hàng hoá xuất khẩu

10:38 | 09/10/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc kiểm tra tâp kết hàng hóa xuất khẩu.

Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung tại cảng biển Vân Phong
Chuyển Công an điều tra nhiều lô hàng xuất khẩu gian lận thuế
5 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ USD
0043-img-0082
CBCC Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Cục Hải quan Hà Nội) thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh

Theo đó, Tổng cục yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc tăng cường công tác thu thập thông tin, phân tích đánh giá rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc tập kết hàng hoá xuất khẩu tại địa điểm tập kết do người khai hải quan khai báo trên tờ khai hải quan.

Chỉ đạo trên căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại mục “2.27-Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến” mẫu số 02 phụ lục 1 Thông tư số 39/2018/TT BTC.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan thì thực hiện kiểm tra việc tập kết hàng hoá xuất khẩu tại địa điểm tập kết do người khai hải quan khai báo trên tờ khai hải quan và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Trình tự kiểm tra việc tập kết hàng hoá thực hiện tương tự trình tự kiểm tra việc bảo quản hàng hoá theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Liên quan đến việc huỷ tờ khai, Tổng cục Hải quan cho biết, việc huỷ tờ khai thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 dược sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Khi thực hiện thủ tục huỷ tờ khai cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc tăng cường công tác thu thập thông tin, phân tích đánh giá rủi ro, trường hợp xác định doanh nghiệp lợi dụng việc huỷ tờ khai nhằm gian lận thương mại hoặc trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan Hải quan thì thực hiện chuyển thông tin cho bộ phận quản lý rủi ro để áp dụng tiêu chí phân luồng hoặc áp dụng các biện pháp rủi ro khác phù hợp với quy định của pháp luật.

N.Linh

Liên kết hữu ích