Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung tại cảng biển Vân Phong

10:15 | 08/10/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 2512/QĐ-TCHQ công nhận Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung tại cảng biển của Công ty CP Thanh Yến – Vân Phong, địa chỉ tại Bến cảng Tổng hợp Nam Vân Phong.

Công nhận địa điểm kiểm tra tập trung tại Cảng Quy Nhơn
Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu Thanh Thủy, Hà Giang
Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa thuộc cảng MPC Port Hải Phòng

Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung có tổng diện tích đề nghị công nhận là 118.950 m2, trong đó gồm diện tích bãi tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu 60.614 m2, khu vực kiểm tra thực tế 3.200 m2, kho chứa hàng vi phạm 75 m2…

Mã địa điểm lưu kho 41PES02, tên rút gọn trên hệ thống CTY THANHYEN VPHONG, do Chi cục Hải quan Vân Phong quản lý; mã địa điểm xếp hàng VNNTY, tên rút gọn trên hệ thống là CANG THANHYEN VPHONG.

Quyết định công nhận địa điểm của Tổng cục Hải quan có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (7/10/2020).

Trước đó, Chi cục Hải quan Vân Phong (Cục Hải quan Khánh Hòa) đã tiến hành kiểm tra thực tế, ghi nhận địa điểm đề nghị được công nhận đáp ứng các điều kiện theo quy định.

N.Linh