Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp lớn nhiều năm chưa kiểm tra

10:50 | 06/09/2019

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu ngành Thuế nỗ lực, tập trung toàn lực trong những tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao năm 2019.    

tang cuong thanh tra kiem tra thue doanh nghiep lon Thu thuế từ khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,6%
tang cuong thanh tra kiem tra thue doanh nghiep lon Xây dựng hệ thống giám sát thanh tra, kiểm tra thuế theo phương thức điện tử
tang cuong thanh tra kiem tra thue doanh nghiep lon Cục Thuế Hà Nội: Kiểm tra rà soát chặt chẽ từng nguồn thu, khoản thu
tang cuong thanh tra kiem tra thue doanh nghiep lon Thu ngân sách 6 tháng ngành Thuế khá cả về tiến độ và tốc độ
tang cuong thanh tra kiem tra thue doanh nghiep lon
Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019 vượt dự toán 5%. Ảnh: Thùy Linh.

Đó là nội dung tại Chỉ thị số 01/CT-BTC về tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019 vượt dự toán 5%

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 814.186 tỷ đồng. Số thu này bằng 69,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Cùng với đó, Luật Quản lý thuế năm 2019 đã được thông qua, công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của ban Chấp hành Trung ương khóa XII được triển khai tại các cục thuế, góp phần kiện toàn bộ máy trên tinh thần tinh gọn, hiệu quả theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, Chỉ thị cũng nêu rõ, những tháng cuối năm, công tác quản lý thuế gặp một số khó khăn, thách thức như: bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, chiến tranh thương mại gia tăng, giá dầu giảm nhanh, thất thường và khó dự báo; giải ngân vốn đầu tư công chậm; thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra… đã và đang có ảnh hưởng nhất định đến tình hình kinh tế trong nước. Cùng với đó, số thu những tháng gần đây bắt đầu có dấu hiệu chững lại; công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế về bố trí nguồn lực cán bộ; số nợ thuế không thu hồi được còn tăng...

Căn cứ nhiệm vụ thu NSNN của ngành Thuế năm 2019 được Quốc hội giao, Bộ Tài chính cũng đã giao nhiệm vụ cho ngành Thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019 vượt dự toán 5%, tất cả 63/63 địa phương hoàn thành 100% dự toán.

Đồng thời, ngành Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro tại trụ sở người nộp thuế, phấn đấu tối thiểu đạt 19% số doanh nghiệp trên địa bàn. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2019 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách.

Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp lớn

Để đảm bảo ngành Thuế hoàn thành nhiệm vụ được giao, giúp Chính phủ chủ động trong điều hành nhiệm vụ thu - chi năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và đẩy nhanh tiến độ thu hồi tiền thuế nợ đọng... hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã được giao.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu, tất cả các đơn vị trong hệ thống thuế, từ Tổng cục Thuế đến Cục Thuế, Chi cục Thuế, các đội thuế cần quản lý đối tượng thu, khai thác tăng thu. Phải thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn đã được giao.

Đồng thời, toàn ngành Thuế cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Tài chính tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế; thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; tăng cường đôn đốc xử lý nợ chây ỳ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các đội liên ngành rà soát thu hồi nợ đọng thuế, thu triệt để các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2019.

Tại Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong hệ thống thuế tăng cường kiểm soát việc thanh tra, kiểm tra thuế trong đơn vị theo từng tuần, tháng, quý. Đối tượng thanh, kiểm tra tập trung vào doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp lớn nhiều năm chưa thanh, kiểm tra, doanh nghiệp hoàn thuế lớn hoặc các doanh nghiệp liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng.

Đặc biệt, cần theo dõi cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh, phòng tránh việc kê khai thấp, không sát với thực tế hoặc chuyển sang kỳ kê khai tiếp theo làm ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách.

Ngoài các giải pháp nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị trong hệ thống thuế thực hiện kịp thời kiến nghị các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước. Cũng cần phối hợp với cơ quan quản lý ở địa phương rà soát thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước. Từ đó có báo cáo kịp thời các cấp có thẩm quyền đảm bảo thực hiện thu đầy đủ, kịp thời về ngân sách.

Tại Chỉ thị, Bộ trưởng cũng yêu cầu ngành Thuế phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. Cán bộ, công chức quản lý thuế phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong thực thi công vụ, không gây phiền hà cho người nộp thuế.

Bộ trưởng yêu cầu ngành Thuế tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy, hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục khu vực phải đảm bảo chặt chẽ, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao, đồng thời phải bảo đảm đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị.

Thùy Linh