Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống các hành vi vi phạm trong ngành Dự trữ Nhà nước

10:00 | 13/09/2021

(HQ Online) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc diễn biến hết sức phức tạp, nhưng Tổng cục Dự trữ Nhà nước vẫn chủ động triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TPHCM hoàn thành xuất cấp trang thiết bị phòng, chống Covid-19
Dự trữ Nhà nước khu vực TPHCM xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống Covid-19
Ảnh: TCDTNN.
Ngành Dự trữ gắn công tác thanh tra, kiểm tra với phòng, chống dịch hiệu quả. Ảnh: TCDTNN.

Theo báo cáo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), từ đầu năm đến ngay, Tổng cục đã thực hiện 7/11 cuộc thanh tra, kiểm tra. Việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng tiến độ, và tuân thủ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn Ngành đã thực hiện đồng bộ các giải pháp thanh tra kiểm tra, trong đó, chú trọng hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra ngành DTNN năm 2021 có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với bối cảnh, tình hình vừa bảo đảm công tác chuyên môn, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, ngay từ đầu năm, trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, Tổng cục đã xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng tháng đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có chuẩn bị kịch bản đối với trường hợp dịch Covid-19 xảy ra. Đồng thời, Tổng cục đã đổi mới cách thức triển khai để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với đối tượng thanh tra, kiểm tra; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021, Tổng cục DTNN cho biết sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các đối tượng thanh tra để điều chỉnh thời gian trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra chi tiết.

Đồng thời, qua báo cáo khảo sát của các đối tượng thanh tra, kiểm tra, Tổng cục sẽ lựa chọn các nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt; bố trí lực lượng, tổ chức triển khai có hiệu quả để hoàn thành kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN sẽ đẩy mạnh hơn việc cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra; khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đối tượng thanh tra nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm mới của đối tượng, qua đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống các hành vi vi phạm,...

Ngoài ra, Tổng cục tăng cường thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm khi mới bắt đầu phát sinh. Tổng cục đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 đã xây dựng.

Thùy Linh