Tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

10:04 | 28/03/2020

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2019.    

tang cuong ho tro ca nhan truc tiep quyet toan thue thu nhap ca nhan Cục Thuế Hà Nội đã tiếp nhận hơn 54 nghìn hồ sơ quyết toán thuế
tang cuong ho tro ca nhan truc tiep quyet toan thue thu nhap ca nhan Ngành Thuế tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế qua mạng
tang cuong ho tro ca nhan truc tiep quyet toan thue thu nhap ca nhan Nhiều hình thức hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại TPHCM
tang cuong ho tro ca nhan truc tiep quyet toan thue thu nhap ca nhan Điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
tang cuong ho tro ca nhan truc tiep quyet toan thue thu nhap ca nhan
Tổng cục Thuế đề nghị cá nhân chủ động lập, gửi file qua cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế. Ảnh TL.

Theo Tổng cục Thuế, ngày 11/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, theo đó có chỉ đạo “Hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2019 theo phương thức điện tử qua cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố phải tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2019.

Theo đó, đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2019 có phát sinh số thuế còn phải nộp, để đảm bảo đúng thời hạn theo quy định hiện hành, Tổng cục Thuế đề nghị cá nhân chủ động lập, gửi file qua cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế (được hỗ trợ 24/7).

Ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công được xác định là ngày cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế chấp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế. Cơ quan Thuế khi tiếp nhận hồ sơ được gửi qua đường bưu điện của người nộp thuế, thực hiện đối chiếu với hồ sơ khai thuế điện tử để xử lý theo quy định hiện hành.

Theo Tổng cục Thuế, đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 có phát sinh số thuế được hoàn thì các cá nhân có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2019 sau ngày 30/3/2020.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố có văn bản gửi các cơ quan ban, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí, nhắn tin đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đẩy mạnh việc nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử qua cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế cũng như chính sách thuế Thu nhập cá nhân hiện hành.

Thùy Linh