Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan INDECO

14:25 | 07/04/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 964/QĐ-TCHQ về việc tạm dừng kho ngoại quan của Công ty CP INDECO (có địa chỉ tại khu 8, phương Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan của công ty Nippon Express
Tạm dừng hoạt động 1 đại lý, thu hồi 2 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan Đông Tây

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày 2/4/2021.

Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, nếu Công ty CP INDECO không có văn bản đề nghị đưa kho ngoại quan hoạt động trở lại, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra, báo cáo để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.

Quang Hùng