Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan một doanh nghiệp tại Hải Phòng

07:49 | 12/08/2020

(HQ Online) - Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Giao nhận Vận tải Hải Bằng có địa chỉ tại Hải Phòng vừa bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thu hồi nhiều mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Chấm dứt hoạt động 46 đại lý làm thủ tục hải quan
Thêm 105 đại lý làm thủ tục hải quan bị dừng hoạt động

Cụ thể, tại Quyết định 2114/QĐ-TCHQ ngày 10/8/2020, Tổng cục Hải quan đã quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Giao nhận Vận tải Hải Bằng do không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan.

Trước đó, công ty này được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan từ 26/10/2016.

Quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan có hiệu lực kể từ ngày ký (10/8/2020). Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

N.Linh