• Ấn Độ - 09:22 | Thứ tư, 09/10/2019
    Ngành sản xuất và xuất khẩu hương nhang của Việt Nam do không thể chuyển đổi sản xuất hương nhang cho thị trường khác ngoài Ấn Độ, không thể tận dụng nguồn nguyên liệu, máy móc sẽ đe dọa sự tồn tại của hơn 100 doanh nghiệp sản xuất hương nhang xuất khẩu.