• Đề nghị Australia mở cửa thị trường cho tôm tươi, chanh leo - 14:53 | Thứ ba, 27/10/2020
    Việt Nam đề nghị Australia mở cửa thị trường cho sản phẩm nông, thủy sản của Việt Nam, điển hình như tôm tươi nguyên con, chanh leo; tăng cường hợp tác trong phòng vệ thương mại, quản lý cạnh tranh, công nghiệp và năng lượng, điều tiết điện lực, thương mạ