• Xuất khẩu cà phê dự kiến giảm 10-15% - 20:17 | Thứ sáu, 15/01/2021
    Cây cà phê đang phải cạnh tranh với nhiều loại cây trồng khác khiến diện tích canh tác ngày càng suy giảm, ảnh hưởng lớn tới sản lượng cà phê trong thời gian tới.