• - 09:50 | Thứ hai, 02/03/2020
    Để làm được, sự đột phá trong tư duy vẫn luôn cần được nuôi dưỡng để bắt kịp thời thế và để không bị tụt lại phía sau.   
  • Tư duy lại để phát triển kinh tế cảng biển - 15:02 | Thứ bảy, 08/06/2019
    Việt Nam có vùng biển rộng lớn với diện tích trên 1 triệu km2, đường bờ biển dài trên 3.200 km và hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ nằm trải dọc theo chiều dài đất nước.
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp và “Tư duy xanh” - 09:43 | Thứ tư, 13/02/2019
    "Tư duy xanh" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ mang tầm chiến lược mà ngay từ những hành động cụ thể dù rất nhỏ để làm gương cho mọi người.