• Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Quảng Ninh - 09:59 | Thứ hai, 11/01/2021
    (HQ Online) - Cục Hải quan Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ Công bố quyết định số 3615/QĐ-TCHQ ngày 29/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Văn Nhuận, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra (Cục Hải quan Quảng Ninh), giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh từ ngày 29/12/2020.
  • Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh - 15:52 | Thứ năm, 07/01/2021
    Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức Lễ Công bố về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Văn Nhuận, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh