• Lo ngại nguy cơ buôn lậu vàng - 10:09 | Thứ ba, 26/02/2019
    Khi thị trường vàng trong nước không được liên thông với thế giới, chênh lệch giá sẽ xuất hiện, từ đó dẫn tới nguy cơ buôn lậu vàng sẽ xảy ra.