• Xuất khẩu thủy sản gặp khó vì quy định thay đổi liên tục - 15:50 | Thứ sáu, 19/03/2021
    Thời gian gần đây, các thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam liên tục đưa ra những thay đổi trong quy định chứng nhận an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu. Điều này đã gây ra những khó khăn nhất định cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam.