• Nguy cơ “bức tử” nước mắm - 08:57 | Thứ bảy, 16/03/2019
    (HQ Online) - Nhiều nhà thùng sản xuất nước mắm cho rằng, những tiêu chuẩn này được ban hành thì các cơ sở sản xuất nước mắm sẽ bị tiêu diệt, còn các doanh nghiệp sản xuất nước chấm công nghiệp sẽ dành hết thị phần.