• Thủ tướng yêu cầu tăng tốc trong 2 tháng cuối năm - 15:31 | Thứ sáu, 30/10/2020
    Kết luận phần thảo luận kinh tế-xã hội tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020, Thủ tướng nêu rõ, càng khó khăn, chúng ta càng quyết tâm hơn nữa, ý chí hơn nữa để đưa đất nước tiến lên.