• Điện, than, dầu khí Việt Nam đã đổi thay thế nào 5 năm qua? - 08:38 | Thứ năm, 25/02/2021
    Bộ Công Thương đánh giá, 5 năm qua, ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có những bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực, cơ bản đảm bảo được an ninh năng lượng quốc gia.