• Xuất khẩu nông sản tỷ USD - 17:38 | Thứ sáu, 01/03/2019
    Khác hẳn “trái ngọt” đạt được trong năm 2018, ngay đầu năm 2019, xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực trong “top” tỷ USD liên tiếp giảm mạnh cả về lượng lẫn giá trị.