• Trút bỏ gánh nặng   “Nợ không có khả năng thu hồi” - 20:31 | Chủ nhật, 29/09/2019
    Nợ chồng nợ, phạt chồng phạt – đó là thực tiễn đang diễn ra đối với những khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi của ngành Thuế suốt nhiều năm. Khả năng thu hồi gần như không có, nhưng áp lực về con số và gánh nặng theo dõi vẫn đè nặng lên cơ quan Thuế t