• Nợ công an toàn, tăng dư địa cho chính sách tài khóa - 22:51 | Chủ nhật, 17/01/2021
    (HQ Online) - Nhìn lại năm 2020 và cả giai đoạn 5 năm qua có thể thấy, với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, công tác quản lý vay và trả nợ nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả tích cực.