• Quyết ngăn chặn nhập lậu lợn trên đường mòn, lối mở - 17:13 | Thứ ba, 26/01/2021
    Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp, chỉ đạo lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của các bộ, ngành và chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn chặn nhập lậu lợn
  • Xử nghiêm nhập lậu, buôn bán trái phép lợn, sản phẩm lợn - 15:29 | Thứ ba, 12/01/2021
    Bộ NN&PTNT đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo, đôn đốc Ban chỉ đạo 389 của các tỉnh biên giới trong việc ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép lợn, sản phẩm lợn.
  • Đề nghị sớm chấm dứt nhập lậu lợn, sản phẩm từ lợn vào Việt Nam  - 20:41 | Thứ bảy, 13/06/2020
    Bộ NN&PTTN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, bảo đảm sớm chấm dứt tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào Việt Nam.