• 113.921ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới - 08:18 | Thứ ba, 10/03/2020
    Báo cáo của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng, Bộ Y tế cho thấy, đến 7 giờ ngày 10/3, thế giới ghi nhận 113.921ca mắc Covid-19.