• Gom nhặt giai thoại một vùng ký ức văn chương - 07:00 | Chủ nhật, 18/10/2020
    (HQ Online) - Cuốn sách “Văn học Sài Gòn 1954-1975, những chuyện bên lề” của nhà văn Lê Văn Nghĩa, vừa được Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM ấn hành, lập tức gây chú ý cho nhiều thế hệ độc giả. Bởi lẽ, đó là một vùng ký ức văn chương gần như ít được nhắc tới.